Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı resmi sitesidir.

UBİKAV Hakkında

Ubikav Logo

Tanımı

UBİKAV Vakfının isim açılımı “Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı”‘dır.

Kuruluşu ve Tarihi

UBİKAV VAKFI, Ankara 11. Noterinin 15.02.1996 tarih ve 7578 sayılı onayı, T.C. Ankara Asliye 2. Hukuk Mahkemesi’nin 1996/158 numaralı kararı ile 05.03.1996 tarihinde kurulmuştur. 08.06.1996 tarih, 22660 sayılı Resmi Gazetenin sayfa 89’da ilan edilmiştir.

Vakıf Başkanlığını 1996 tarihinden bu yana Prof. Dr. Bülent Okay yapmaktadır.

15 Şubat 1996 yılından itibaren bu yana faaliyet göstermekte olan Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı’nın bünyesinde bilim insanları bulunmaktadır.

UBİKAV VAKFI, 06.06.2015 tarihinde Sancak Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı Sema Yazgan Sokak, Yazıcı Apt. No: 3 Çankaya, Ankara’daki yeni adresine taşınmıştır.

Amacı

Vakfın kuruluş amacı, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında bilimsel ve kültürel gelişmelere faydada bulunmak bilim adamlarına her konuda yardımcı olmak, çalışmaları desteklemek ve bilimsel çalışma yapabilecek ortamlar yaratmaktır.Yapılan çalışmaları bilim dünyasına tanıtmak ve gençleri bilimsel ve kültürel çalışmalara özendirmektir.

UBİKAV VAKFI kuruluş amacı, vakıf senedinde de belirtildiği gibi şu şekildedir:

 1. Gençleri bilimsel araştırmalara yönlendirmek
 2. Bilimsel çalışmalara destek vermek
 3. Türk dil, tarih ve kültürünü araştırmak ve yurt dışında tanıtmak
 4. Yabancı dil, tarih ve kültürlerini araştırmak ve Türkiye içinde tanıtmak
 5. Uluslararası bilimsel çalışmalara katılmak

Faaliyet Merkezleri

VAKIF bünyesinde 10. 06. 2015 tarihinde kurulan ve faaliyete başlayan iki merkez bulunmaktadır.

1. Çin Dili ve Kültürü Araştırma Merkezi (中国语言文化研究中心)

 • Çin dilinin öğretilmesini özendirmek.
 • Çince öğrenmek isteyenlere destek vermek.
 • Çince öğrenmek isteyenlere merkez olanaklarının kullanmasına izin vermek.
 • Türkiye’ye uygun ders malzemesi hazırlamak.
 • Çin dili, kültürü, sanatı, felsefesi ve tarihi ile ilgili konferanslar verilmesini sağlamak.
 • Türkiye’de, Çin ile ilgili düzenlenecek her türlü etkinliğe destek sağlamak.
 • Çin kültürünü tanıtmak amaçlı yarışmalar düzenlemek.
 • Çin’le ilgili sergiler açmak
 • Çin müziği ile ilgili konserler düzenlemek
 • Çin kültürü ile ilgili kurslar açmak.
 • Kütüphane oluşturmak

2. Sinoloji Araştırmaları Merkezi (汉学研究协会)

 • Çin ile ilgili bilimsel projeler üretmek.
 • Mevcut projelere katılmak.
 • Çin ile ilgili toplantılar düzenlemek. (Ekonomik ve ticari ilişkiler vb.)
 • Akademik çalışmalara destek amaçlı internet olanakları sunmak
 • Akademik bir dergi çıkarmak. (Dergi yılda 3 sayı çıkacaktır.)

Derginin adı : New Silk Road The Journal of Social Sciences

Çalışma Örnekleri

UBİKAV VAKFI’nın gerçekleştirdiği çalışmalardan örnekler:

 1. 09.11.2015 tarihinde Türk – Çin Genç Öğrenciler Diyaloğu – İpek Yolu Söyleşisi
 2. 26.11.2015 – Ünlü Yazar Wang Meng ve Kuerbanjiang ile Söyleşi
 3. Çince Klübü
 4. Caca Bey Belgeseli çekilmiştir – Kırşehir’de bulunan Nureddin Bin Caca Bey Medresesi ile ilgili dramatik belgesel çekilmesini sağlamıştır. (30 dakika CD)
 5. Sabuncuoğlu Belgeseli – Osmanlı Sarayı’nda “Hekimbaşı” olarak görev yapmış olan “Hekimbaşı Sabuncuzade”nin hayat öyküsü dramatik belgesel olarak çekilmiştir. (30 dakika CD)
 6. Konferanslar: Çin tarihi, dili, felsefesi, kültürü ve sanatı ile ilgili dizi konferanslar verilmiştir. Örneğin; “Tarihte Türk-Çin İlişkileri”, Konfuçyüs”, “ “Çin’de Adli Tıp”.Konferans verilen kurumlardan bazıları:İngiliz Kültür Derneği, Adli Tıp Kurumu, Ankara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) vb.
 7. Söyleşiler:Çin tarihi, dili, felsefesi, kültürü ve sanatı ile ilgili çeşitli televizyonlarda söyleşilerde bulunulmuştur. Örneğin; “Çince Zor mudur?”, Çin’i Ne Kadar Tanıyoruz?”, “Neden Çince Öğrenmeliyiz”, “Çinliler Neden Bizden Farklı Düşünür?” Çin’i Tanıyalım”, “Çin Kültürü” vb. Söyleşi yapılan kurumlardan bazıları: Koç Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi (Kayseri), Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü. Ayrıca, çok sayda lisede söyleşiler düzenlenmiştir.
 8. Çin kültürü ile ilgili her etkinliği desteklemiştir ve desteklemeye devam etmektedir.
 9. Sinoloji Anabilim Dalı tarafından yapılan Çin Kültür etkinliklere maddi ve ayni destek sağlanmıştır.
 10. 13. Hanyu Qiao Yarışması’na maddi ve ayni destek sağlanmıştır.
 11. Başarılı lise ve üniversite öğrencilerine burs verilmiştir.